PlanteringDet behöver inte vara svårt att få en

balanserad och fungerande grönyta, antingen

den är stor eller liten. Men för att växterna ska

trivas måste rätt markmiljö skapas.


Vi analyserar och ser till så att det blir bra

förhållanden för de växter som ska planteras.


Planteringssäsongen börjar i månadsskiftet april/maj

och håller på till november om vädret är gynnsamt.

För att växterna ska utvecklas och må bra krävs

rätt sorts jord för respektive växtförslag.


Vårvintern är en bra tid att beskära många buskar

och häckar. På våren tar man även bort

nedvissnade växtdelar.

Välkommen till vår trädgårdssäsong!


Behöver du hjälp med skötsel i trädgården?

Planteringar?

Beskärning av träd?

Rådgivning?


Vi hjälper dig med det du behöver!


När ni fått era grönytor fint i ordning så gäller det att underhålla ytorna och se till att inte ogräset kväver växterna.

Vi hjälper gärna till med          kontinuerligt underhåll i form av olika skötsel åtgärder.


Under fliken kontakt hittar du mail och telefonnummer till oss. Vi går även att nå på Facebook.


Ha det bra i trädgården!
De flesta skötselåtgärder går även att ansöka om RUT-avdrag för hos Skatteverket.