Rut-avdrag


Rut-avdrag


Rut är en form av skatteavdrag från Skatteverket som du som ägare till ditt boende har rätt att få.

Skattereduktionen är på maximalt 50% av arbetskostnaden.


Kostnaden för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger inte rätt

till avdrag.

 

Läs mer om RUT-avdrag på www.skatteverket.se.