Skötsel


Vi står till tjänst med allehanda skötselarbeten

såsom beskärning, häckklippning, ogräsrensning i allt

från små trädgårdar till offentliga miljöer.

RUT-avdrag

Vi kan söka avdrag hos skatteverket

för vissa tjänster.                                       

Rutavdrag för dig under 65 år är 50 % och max 50 000 kr per person och år.

Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång är 50 % och max 50 000 kr per person och år.

Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.


Text från Skatteverkets hemsida:

Trädgårdsarbete

Krav för rutavdrag:

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står, se Krav på din bostad.


Rutavdrag ges för

gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter

klippning av häckar, rosor och buskar samt beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar

höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter

stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug

flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten

röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten

återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.


Inget avdrag ges för:

asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Gräv- och markarbete (rot)

bortforsling av trädgårdsavfall

nedplockning av frukt från träd

installation, service och reparation av gräsklippare

skadedjursbekämpning

plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort

rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign

kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare

arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.Välkommen till vår trädgårdssäsong!


Behöver du hjälp med skötsel i trädgården?

Planteringar?

Beskärning av träd?

Rådgivning?


Vi hjälper dig med det du behöver!


När ni fått era grönytor fint i ordning så gäller det att underhålla ytorna och se till att inte ogräset kväver växterna.

Vi hjälper gärna till med          kontinuerligt underhåll i form av olika skötsel åtgärder.


Under fliken kontakt hittar du mail och telefonnummer till oss. Vi går även att nå på Facebook.


Ha det bra i trädgården!
De flesta skötselåtgärder går även att ansöka om RUT-avdrag för hos Skatteverket.