TrädgårdsdesignVi planerar/designar allt från villaträdgårdar

till offentliga ytor.

Vår strävan är att få en estetisk vacker trädgård

som man tycker om att vårda!


För att få ett välarbetat och genomtänkt förslag är det bra att vara

ute i god tid.

Vid större arbeten, kom gärna in med önskemål och tankar på

hösten för en planteringsstart nästa vår.


Vi gör gärna ett första besök för att se omgivningen och höra Era

tankar. Tillsammans går vi igenom ideér och förutsättningar för

att finna helhetslösningar.


Viktigt för att få ett bra resultat är jordkvalite och rätt sorts jord på

rätt plats. Vid nyetableringar/planteringar - hör av Er i ett tidigt

skede så vi tillsammans kan titta på vilken jord som behövs för att

ge växter, gräsmatta m.m. rätt förutsättningar från start.


Vi tar med oss Era tankar in på kontoret för att arbeta fram ett

gestaltningsförslag på växter med hänsyn till färg, form,

blomningstid, miljö och användningsområde. Vi gör överskådliga

skisser som visar de olika växternas placering. Vilket underlättar

arbetet vid nyplantering eller kompletteringar av trädgårdar.


När förslaget är klart mailar vi ut det till Er tillsammans med skiss

och växtförslag.


Vid önskemål hjälper vi självklart till med beställning och plantering.

Se flik Plantering.Kostnad   

Från första besöket. Om ni väljer att fortsätta vårt samarbete,

drar vi av första besöket på sammanlagda priset.
Välkommen till vår trädgårdssäsong!


Behöver du hjälp med skötsel i trädgården?

Planteringar?

Beskärning av träd?

Rådgivning?


Vi hjälper dig med det du behöver!


När ni fått era grönytor fint i ordning så gäller det att underhålla ytorna och se till att inte ogräset kväver växterna.

Vi hjälper gärna till med          kontinuerligt underhåll i form av olika skötsel åtgärder.


Under fliken kontakt hittar du mail och telefonnummer till oss. Vi går även att nå på Facebook.


Ha det bra i trädgården!
De flesta skötselåtgärder går även att ansöka om RUT-avdrag för hos Skatteverket.