TrädvårdDet är viktigt att beskära olika typer av träd vid

rätt årstid och på ett sätt som passar just den arten.

Man bör sträva efter att varje art får behålla

sin karakteristiska form.


Man beskär vanligen på våren innan lövsprickningen

eller i JAS - period i Juli - Augusti och September för

att minimera riskerna att få in sjukdomar i de

ytor som blir efter beskärning.


I JAS sker övervallningen av beskärningsytor som bäst.


Genom beskärningen föryngrar man växterna

och på så sätt hålls de vitalare och friskare.

Det är viktigt för att minimera

bakterie- och virusangrepp som med

tiden försvagar växten.
Välkommen till vår trädgårdssäsong!


Behöver du hjälp med skötsel i trädgården?

Planteringar?

Beskärning av träd?

Rådgivning?


Vi hjälper dig med det du behöver!


När ni fått era grönytor fint i ordning så gäller det att underhålla ytorna och se till att inte ogräset kväver växterna.

Vi hjälper gärna till med          kontinuerligt underhåll i form av olika skötsel åtgärder.


Under fliken kontakt hittar du mail och telefonnummer till oss. Vi går även att nå på Facebook.


Ha det bra i trädgården!
De flesta skötselåtgärder går även att ansöka om RUT-avdrag för hos Skatteverket.