Våra tjänster


Här kan du läsa om våra tjänster

Fruktträdsbeskärning


Fruktträdsbeskärningens syfte är bland annat att ge god och frisk frukt, samt att få ett friskt och vackert träd som pryder trädgården.


Vi får en större och smakrikare frukt genom regelbunden underhållsbeskärning där sjuka, skavande och parallella grenar gallras bort.


På äldre träd är det fördelaktigt att dela upp arbetet på flera år och beskära varsamt. Då minskar risken att få väldig skottbildning. Trädet mår bättre och skörden ökar.

 

Certifierade fruktträdsbeskärare
Riksförbundet Svensk Trädgård

Svensk Trädgård - Trädbeskärare (tradgard.org)

Trädbeskärning


Att varsamt vårda ett träd med korrekta snitt kan bevara trädets hälsa och minska olika risker.


Det är bra att göra återkommande beskärningar på det unga trädet efter att det etablerat sig  – uppbyggnadsbeskärning - för att undvika för stora snitt när trädet blir äldre. Ju mindre snittyta desto bättre för trädet, och det är viktigt att vara noga med att inte skada grenkragen som skyddar trädet mot sjukdomsangrepp såsom bakterier och svampsporer. Efterföljande år utförs underhållsbeskärning där man avlägsnar skadade, skavande och parallella  grenar utan förändra trädets arttypiska växtsätt.


Det är viktigt att beskära olika typer av träd vid rätt årstid och på ett sätt som passar just den arten så att trädet får en bra grenutveckling i framtiden.


Vi utför yrkesmässig beskärning för att underhålla och bevara era träd.

Buskbeskärning


Genom att de äldsta grenarna gallras bort hålls busken vital och det ges utrymme för nya grenar att utvecklas. Grenarna sågas av långt ner, 10-15 cm från marken för att minska risken för sjukdomarsangrepp.


Vissa buskar sätter knopp på sensommaren året före de blommar, medan andra blommar på årsskotten. Detta bestämmer vilken tidpunkt busken bör beskäras.

Exempel på buskar som blommar på tvååriga skott är t.ex syren, spirea och forsythia (beskärning efter blomning under vår och sommar).


Exempel på buskar som blommar på årsskotten är olika typer av rosor, hortensia och syrenbuddleja  (beskärning vårvinter).


Vissa buskar kan man klippa ned ända till marken om växtligheten gått för långt. Med denna radikala nedskärning kan rotskott bildas och skapa ny skottbildning.

Häckklippning


Häckar skapar rumslighet och markerar gränser. Det kan vara häckformationer runt om trädgården där det behövs insynsskydd eller en berså i trädgården för att skapa en plats för enskildhet.


En välklippt häck höjer prydnadsvärdet och det är viktigt att klippa den varje år.

Antingen det är en friväxande eller formklippt häck så rekommenderar vi att den klipps så att hela häcken får solljus, aningen avsmalnande upptill. Häcken bör klippas redan från andra året för att bygga upp form och önskad lutning.


De flesta häckväxter går att klippa både på höjden och på bredden från andra året efter plantering men arter med genomgående stam som thuja, avenbok och bok ska ha uppnått den tänkta häckhöjden innan de toppas.

Trädgårdsdesign & konsultation


Vi planerar/designar allt från villaträdgårdar till offentliga ytor. Vår strävan är att få en estetiskt vacker och harmonisk trädgård som man tycker om att vårda!

För att få ett välarbetat och genomtänkt förslag är det bra att vara ute i god tid. Vid större arbeten, är det en fördel (fördelaktigt) att kontakta oss på  hösten för en planteringsstart nästa vår.


Vi gör gärna ett första besök för att se omgivningen och höra era tankar. Tillsammans går vi igenom ideér och förutsättningar för att finna helhetslösningar.

 

Viktigt för att få ett bra resultat är jordkvalité och rätt sorts jord på rätt plats. Vid nyetableringar/planteringar - hör av Er i ett tidigt skede så vi tillsammans kan titta på vilken jord som behövs för att ge växter, gräsmatta m.m. rätt förutsättningar från start.

 

Vi tar med oss era tankar in på kontoret för att arbeta fram ett gestaltningsförslag på växter med hänsyn till färg, form, blomningstid, miljö och användningsområde.

Växternas placering ritas in i överskådliga skisser, vilket underlättar arbetet vid nyplantering eller kompletteringar av trädgårdar. När förslaget är klart mailar vi ut det till er tillsammans med skiss och växtförslag. Vid önskemål hjälper vi självklart till med beställning och plantering. Se flik Plantering.

Plantering


För att få en balanserad och fungerande trädgård är det viktigt att plantera rätt växt på rätt plats.


Omständigheter som spelar in är växtzon och jordstruktur. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till för att växterna ska trivas är läget på platsen - vindstilla eller blåsigt, torrt eller fuktigt och vad det är för ljusförhållande. Där förutsättningarna är bra och växterna trivs blir de vackra och utvecklar sig och resultatet blir en mer lättskött trädgård.     

 

I möjligaste mån låter vi den befintlig miljön få styra växtval men i vissa fall måste nytt material av olika slag tillföras för att åstadkomma rätt växtbetingelse.

 

Under planteringssäsongen april-november köper vi in växter som levereras fraktfritt direkt till arbetsplatsen. Vi hjälper även till att köpa in rätt jord.

Skötsel


Vi utför alla skötselarbeten som hör trädgården till, bland annat;

  • Kantskärning
  • Vår- och höststädning,
  • Kalkning, gödsling
  • Ogräsrensning i allt från små trädgårdar till offentliga miljöer.  


Det lönar sig att göra återkommande ogräsrensningar under våren och försommaren så att de inte hinner att fröa av sig.


Efter nyanläggning är det extra viktigt att hålla ogräsen borta så de nyplanterade växterna kan etablera sig bra, utvecklas och bilda en lummig rabatt vilket gör att ogräs har mindre utrymme att få fäste på.

Trädfällning


Ibland är nedtagning oundviklig och vi kan då stå till tjänst med trädfällning.

Att fälla ett träd till marken på en exakt plats kräver precision och noggrann bedömning så det hamnar där det ska. Om ni önskar borttransport ordnar vi det.